c9513c973cd909bf86e681068d8d22da

OOK HET GEMAK ERVAREN VAN

PREFAB
thumb_1464778768slide-1

OOK HET GEMAK ERVAREN VAN

PREFAB

Bulten Prefab, 2023

Contactgegevens
Bulten Prefab
De Hooyer 10
6733 EM Wekerom

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Bulten Prefab verwerkt uw persoonsgegevens doordat het contactformulier van onze website gebruikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van:
Uw contactverzoek via onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bulten Prefab verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven waarmee Bulten Prefab samen werkt hebben met ons een verwerkersovereenkomst. Bulten Prefab blijft verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens door derden.

Bewaartermijn
Bulten Prefab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld of dan op grond van de wet is vereist.

Gegevens wijzigen of verwijderen
Gegevens aanpassen of laten verwijderen kan via info@bultenprefab.com.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Voor meer informatie neem contact op via info@bultenprefab.com.

CONTACTGEGEVENS

De Hooyer 10
6733 EM WEKEROM

T. 06 53 52 00 43

HIER VINDT U ONS

Copyright © 2024  BULTENPREFAB Sitemap
Symbol_NXTLVL